kort på Pluto från 1994 och 2019. Kan du se skillnaden?