Rädsla och hur det förseglar vårt öde

Hur en man ser på rädsla kommer att forma sitt liv, sin kärlek och hans arv. Från en ung ålder har vi lärt oss att använda rädsla som en mätare. Om något skrämmer oss, ska vi hålla oss borta från det. Om något är säkert, graviterar vi mot det. Vi lär oss att rädsla som en mekanism för att hålla oss säkra, att frukta främlingar, korsa motorvägen, stora djur, nya situationer och risker.

Hur vi ser rädsla har hindrat oss från att ta de risker som vi, djupt nere, skulle älska att ta. Det har hållit oss små och obetydliga. Det har hållit oss fega, inte modiga.
Här är länken till OP